Informační povinnost správce osobních údajů

Správce osobních údajů tímto, souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, informuje Vás, jako subjekt údajů, o níže uvedených skutečnostech.

Správcem osobních údajů je JUDr. Jan Groborz, advokát, IČ: 08106339, se sídlem Benešova 628/12, 602 00 Brno, e-mail advokat@groborz.cz, tel. 736 770 694 (dále jen „Správce“).

Správce zpracovává osobní údaje o Vaší osobě, a to Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu, a to za účelem možnosti kontaktování Vaší osoby Správcem.

Správce zpracovává poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Správce není oprávněn zpřístupnit poskytnuté osobní údaje třetí osobě.

Poskytnuté osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Správce Vás tímto informuje, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Správce zpracovává,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů.

Rovněž máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.