Groborz & Partners

Dělat i obyčejné věci neobyčejně dobře.

Groborz & Partners

Advokátní kancelář

Jsme advokátní kancelář se sídlem v centru Brna. Špičkové právní služby však poskytujeme nejen v Jihomoravském kraji, ale napříč celou republikou.

S našimi klienty usilujeme o navázání dlouhodobé produktivní spolupráce na bázi maximální důvěry. Zakládáme si na tom, že klient od nás bude odcházet spokojený.

Naše kancelář zajišťuje právní služby a poradenství v širokém spektru právních odvětví, především pak v právu rodinném, občanském a trestním. Dlouhodobě se věnujeme například i problematice domácího násilí.

Zakládající partner kanceláře

JUDr. Jan Groborz, advokát

JUDr. Jan Groborz, vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2015. Následně v roce 2018 obdržel titul JUDr. na téže fakultě za obhajobu rigorózní práce na katedře občanského práva sepsané na téma Uplatnění směnečného nároku v soudním řízení.

V advokacii je aktivní již od roku 2012. Zprvu jako student a po ukončení studií působil jako koncipient v předních českých advokátních kancelářích se zaměřením na trestní, občanské a rodinné právo. V současné době je samostatný advokát v Brně.

Poskytuje právní služby v rámci generální praxe. Dlouhodobě se věnuje problematice rodinného práva, obhajobě v trestním řízení, směnečnému právu, právní pomoci účastníkům domácího násilí, ale i dalším odvětvím.

Kontaktní údaje

K zastižení jsme mezi 8:00 a 16:00 každý pracovní den. V naléhavých nebo neodkladných případech však svým klientům poskytujeme právní služby i mimo tento čas, o víkendech a státních svátcích.

Adresa

Příkop 843/4, 602 00 Brno

Telefon

(+420) 736 770 694

Email

advokat@groborz.cz

Datová schránka

2ie5jur

Napište nám

Informace o zpracování osobních údajů.