Rozvod manželství

Hledáte právníka v Brně, který by Vám pomohl s rozvodem? Právní služby v oblasti rozvodů a rodinného práva jsou naší specializací, a to i u osob potýkajících se s domácím násilím. Můžeme proto nabídnout rozsáhlé zkušenosti, pomocí kterých nalezneme nejefektivnější řešení Vaší situace.

Můžeme Vám pomoci s sporným a nesporným rozvodem. Volba, který způsob rozvodu budeme volit, záleží na schopnosti dohody obou manželů.


Rozvod nesporný (smluvený)

Nesporný rozvod znamená, že se manželé jsou schopni dohodnout jak na podmínkách péče o nezletilé děti, tak na rozdělení majetku. Podmínkou nesporného rozvodu je délka manželství, které muselo trvat alespoň jeden rok, přičemž manželé spolu již nejméně šest měsíců nežijí. Současně je nutné, aby se k návrhu na rozvod manželství připojil i druhý z manželů. Pokud se manželé na rozvodu dohodnou, soud v řízení nezkoumá důvody rozpadu manželství.

Pro účely nesporného rozvodu je nutné vyhotovit a soudu předložit:

  • písemnou smlouvu s úředně ověřenými podpisy obou manželů, ve které si upraví pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost
  • pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu

Rozvod je takovém případě rychlejší a je možné jej dosáhnout přibližně za 4 měsíce.

 

Rozvod sporný

U sporného rozvodu manželství se manželé nejsou schopni dohodnout. Není podstatné, zda na podmínkách dohody o úpravě poměrů k dětem či dohody o vypořádání majetku (nebo oboje současně).

Soud je v případě sporného rozvodu nucen zjišťovat příčiny rozvratu manželství a vyhodnotit, zda je skutečně hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno. Naprostou většinu manželství sice rozvede i přes nesouhlas druhého manžela, řízení však trvá mnohem déle.

V případě sporného rozvodu nedochází k majetkovému vypořádání. Je však možné jej provést následně po rozvodu, a to dohodou nebo v řízení o vypořádání zaniklého společného jmění manželů.

 

V čem Vám pomůže advokát?

V rámci spolupráce s naší advokátní kanceláří jsme připraveni převzít Vaše právní zastoupení v celém rozvodovém řízení. Můžeme se domluvit také na pouhých dílčích úkonech (sepis návrhu na rozvod, sepis dohody o vypořádání majetku či návrh na opatrovnické řízení, apod.), které byste si přáli realizovat.

Návrh na rozvod v naší kanceláři sepisujeme od 2.000 Kč, dohodu o vypořádání majetku od 4.000 Kč a návrh na opatrovnické řízení taktéž od 4.000 Kč. Poradenství pak účtujeme dle ceníku.

Napište nám, pokud budete mít o naše služby zájem. Pomůžeme Vám, pokud budete chtít, abychom vše potřebné pro rozvod manželství připravili nebo i v případě, že budete mít zájem pouze o poradu. Srozumitelně Vám vysvětlíme, jak rozvody fungují, jaká jsou Vaše práva a jak se domáhat majetku, který Vám náleží.