Rozvod manželství

Hledáte právníka v Brně, který by Vám pomohl s rozvodem? Právní poradenství a zastupování našich klientů v rozvodových řízeních je pro naší advokátní kancelář každodenní práce. Soustředíme se i na klienty, které v rámci partnerských vztahů potkalo domácí násilí. Máme proto mnoho zkušeností, které můžeme zúročit i na Vaší kauze tak, abychom dosáhli rozvodu co nejrychleji a pro Vás co možná nejlevněji.

Můžeme Vám pomoci s sporným a nesporným rozvodem. Volba, který způsob rozvodu budeme volit, záleží na schopnosti dohody obou manželů.

 

Rozvod nesporný (smluvený)

Nesporný rozvod znamená, že se manželé jsou schopni dohodnout jak na péči o nezletilé děti, tak o rozdělení majetku.

Současně však musí manželství trvat alespoň jeden rok, přičemž manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí. Je však nutné, aby se k návrhu na rozvod druhý manžel připojil. V takovém případě soud nezkoumá důvody rozpadu manželství.

Pro účely nesporného rozvodu je nutné vyhotovit a soudu předložit:

  • písemnou smlouvu s úředně ověřenými podpisy obou manželů, ve které si upraví pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost
  • pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu

Rozvod je takovém případě rychlejší, a je možné jej dosáhnout v řádu 4 a více měsíců.

 

Rozvod sporný

U sporného rozvodu manželství se manželé nejsou schopni dohodnout.  Není podstatné, zda tak dohodu o úpravě poměrů k dětem, dohodu o vypořádání majetku, nebo oboje současně.

Soud je tak nucen zjistit příčiny rozvratu manželství a vyhodnocuje, zda je hluboce a trvale rozvráceno. Drtivou většinu manželství soud sice rozvede, a to i bez souhlasu druhého manžela. Rozvod je však pomalejší a může trvat i přes rok.

V případě sporného rozvodu tak nedochází k majetkové vypořádání. Je však možné jej provést následně po rozvodu a to dohodou nebo návrhem soudu na vypořádání zaniklého společného jmění.

 

V čem Vám pomůže advokát?

V rámci spolupráce s naší advokátní kanceláří jsme připraveni převzít Vaše zastupování v celém rozvodovém řízení. Můžeme se však domluvit na dílčích úkonech (sepis návrhu na rozvod, sepis dohody o vypořádání majetku či návrh na opatrovnické řízení, apod.) které byste si s ohledem na finanční situaci přáli realizovat.

Návrh na rozvod v naší kanceláři sepisujeme od 1.500 Kč, dohodu o vypořádání majetku od 4.000 Kč a návrh na opatrovnické řízení taktéž od 4.000 Kč. Poradenství pak účtujeme dle ceníku.

Napište nám, pokud si budete přát průvodce Vaším rozvodem. Neváhejte se však na nás obrátit i za situace, že budete chtít jen poradit. Probereme s Vámi, jak rozvody fungují, jaká jsou Vaše práva či jak se správně domáhat majetku a kolik Vám ho náleží. Jsme připraveni Vám pomoci.