Hlavní změny v insolvenčním návrhu spojeným s návrhem na oddlužení

Jak se jistě dostalo do povědomí i Vám, počínaje 1. červnem 2019 vešla v účinnost široce medializovaná novela insolvenčního zákona, která umožní širšímu spektru osob žádat